CENÍK

Ceník

Ceník

Odtah v rámci Brna - paušální částka   1200 Kč (současně je to i nejnižší cena odtahu)

Odtah mimo Brno                                      1200 + počet km x 10 (počítá se celkový počet ujetých km, tzn. tam i zpět)

Čekání (způsobené ze strany zákazníka)        150 kč/hod.

Ostatní služby dohodou 

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Nejsou započítané poplatky za placené úseky v zahraničí.

Celková cena služby závisí na vzdálenosti, hmotnosti přepravovaného vozidla, obtížnosti nakládky a tranzitních poplatcích (dálnice, tunely, trajekty atd.). 

Zavolejte, nebo napište, my vám rádi obratem spočítáme cenu odtahu ve vašem konkrétním případě.


Příklad, jak si sami snadno odhadnete cenu vašeho odtahu

 • pro odtahy v rámci Brna používáme paušální částku tj. 1200 Kč
 • pro odtahy mimo Brno si nejprve zjistěte vzdálenost požadované přepravy (používáme mapy Google - nejrychlejší variantu).

Pozor - počítá se cesta tam i zpět.

Výchozí adresa je Brno, Rybízová - místo nakládky - místo složení - návrat do Brno, Rybízová.

Příklad: pokud je celková vzdálenost přepravy např. 90 km, tak ji vynásobte základní sazbou 10 Kč a připočtěte paušální částku 1200 Kč. 90 x 10 = 900 + 1200 = celková cena bude 2100 Kč.

Výše uvedený způsob výpočtu lze použít do celkové ujeté vzdálenosti 600 km (u delších vzdáleností se cena vypočítává zpravidla sazbou 12 Kč/km bez paušálního příplatku). Platí pro osobní vozidla běžných rozměrů a váhy u něhož nejsou žádné překážky v nakládání a zakázka se realizuje v běžnou pracovní dobu (cca 8 - 18 hod.)

Co může navýšit celkovou cenu odtahu:

 • rozměry a hmotnost (např. délka nad 5 m, hmotnost nad 1800 kg)
 • ztížené nakládání (např. komplikovaný přístup k vozidlu, havárie s poškozením náprav nebo kol, porucha znemožňující odblokování kol v důsledku vady převodovky nebo spojky, elektrické nebo jiné závady znemožňující vyřadit na neutrál, odbrzdit nebo odemknout vozidlo. Tyto okolnosti nezapomeňte vždy uvést předem. Vyhneme se tak např. marnému výjezdu.
 • výjezd mimo běžnou pracovní dobu (8-18), zejména v noci, svátky a dny volna
 • trasa s předem známými dopravními komplikacemi (např. D1 v době uzavírek, Brno v dopravní špičce atd.)
 • atypické vozidlo , stroj, zařízení ( např. závodní speciál, různé stavební a manipulační stroje)

Marný výjezd - pokud nastanou okolnosti ze strany objednavatele, pro něž nebude možno odtah vzhledem k možnostem naší techniky zrealizovat a poskytovatel služby o nich předem nevěděl, vzniká poskytovateli nárok na úhradu nákladů s již vzniklým výjezdem a to nejméně :

 • v rámci Brna paušálně 500 Kč
 • mimo Brno 10 Kč /km celkem ujeté vzdálenosti

mezi takové okolnosti patří např.:

 • vozidlo již bylo mezi tím odtaženo někým jiným
 • místo a prostory znemožňují nakládku
 • stav vozidla znemožňuje naložení a poskytovatel služby na to nebyl dopředu upozorněn ( k vozidlu nejsou klíče, nejde vyřadit ani odbrzdit, těžká havárie - chybějící kola atd.)
 • hmotnost a rozměry zřejmě neodpovídají údajům uvedených při objednávce a překračují technické možnosti naší soupravy

Vážíme si každé zakázky a zákazníkům se snažíme vyjít vstříc. Pokud ale charakter zakázky překračuje naše možnosti, raději ji přenecháme někomu jinému.

Ceny veškerých odtahů jsou smluvní. Platíte jen to, co předem sami odsouhlasíte.

Zvýhodňujeme:

 • stálé zákazníky
 • větší objem přepravy
 • přepravu na větší vzdálenost


Odtahy EU -Jan Smejkal - Rybízová 7, Brno - Medlánky
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!